Conveners


- Ioannis. A. Daglis
  University of Athens

- C. Philippe Escoubet
  European Space Agency

 

 

Geospace Revisited Poster

Geospace revisited: a Cluster/MAARBLE/Van Allen Probes Conference

Local Organizing Committee

I.A. Daglis (chair)
A. Anastasiadis
G. Balasis
E. Chatzichristou
S. Dimitrakoudis
M. Georgiou
O. Giannakis
E. Karampotsiou
C. Katsavrias
S. Koufos
A. Nasi
C. Papadimitriou
P. Preka - Papadema
I. Sandberg
V. Tsiolis